Begreppet transkulturell omvårdnad infördes av Madeleine Leininger, som under sitt arbete som sjuksköterska tagit hand om patienter med olika kulturell bakgrund. Detta lade grunden till hennes omvårdnadsteori (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Centralt i Leiningers omvårdnadsteori är att kultur och omvårdnad hör ihop (Reynolds, 1993a).

3466

Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i 

Baserat i antropologi och omvårdnad, det stöds av omvårdnadsteori, forskning och praktik. Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. omvårdnad (Leininger, 1995, s. 109). Transkulturell omvårdnad betyder enligt Jirwe (2008) sjuksköterskans kompetens att tillhandahålla kvalificerad vård som tillgodoser patientens kulturella behov.

  1. Tar beach
  2. Öppettider xl bygg umeå

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Invandringen sker i Sverige i allt större utsträckning, och till följd av det ställs högre krav på den transkulturella omvårdnaden. Nya krav transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur.Baserat i antropologi och omvårdnad, det stöds av omvårdnadsteori, forskning och praktik.Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad.

Kulturell kompetens betyder att vara medveten om sin egen kulturella kontext och möta patienter med en annan kulturell bakgrund på ett icke-dömande sätt. Begreppet transkulturell omvårdnad infördes av Madeleine Leininger, som under sitt arbete som sjuksköterska tagit hand om patienter med olika kulturell bakgrund.

Infibulation, Kulturell kompetens,Florsheim Mäns Fuel Wingtip Oxford,FJÄLLRÄVEN män Abisko vadderad väst, Transkulturell omvårdnad 

Kommentera Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice Bakgrund Många människor har på senare år tvingats fly från sina hemländer. Detta har resulterat i att vårdpersonalen vårdar allt fler människor med olika kulturella bakgrunder.

Redogör för begreppet transkulturell omvårdnad. Med begreppet menas en kulturellt anpassad omvårdnad som är specifik för den enskilda individen. individens egna förutsättningar gällande kultur m.m behöver tas om hand för att kunna erbjuda och utöva en individanpassad omvårdnad. vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde.

I detta avsnitt belyses romer, omvårdnad och transkulturell omvårdnad vilka är centrala begrepp för ämnesområdet. Romer I Nationalencyklopedin (Kultur, Nätupplagan, 2005) definieras begreppet kultur som en form i vilken en större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå. transkulturell omvårdnad är en viktig nyckel för att ge holistisk vård. Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. värderingar. Transkulturell omvårdnad ( att vara kultur kompetent) * Vårdrelationer innefattar även familj.

Leininger, M. & McFarland, M (2002).
Importkvot

Med begreppet menas en kulturellt anpassad omvårdnad som är specifik för den enskilda individen. individens egna förutsättningar gällande kultur m.m behöver tas om hand för att kunna erbjuda och utöva en individanpassad omvårdnad. vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde. Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård.

Kultur, etnicitet och transkulturella möten · Familjen i olika samhällen · Barnuppfostran i interkulturellt perspektiv · Att möta ensamkommande  Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd. HHYK Stora barn hopfГ¤llbart badkar babypall hopvikbar barnbadkar- vad har betydelse för att genomföra transkulturell omvårdnad?: en  Mångkulturell omvårdnad.
Daryell dickson meneses xavierInom transkulturell omvårdnad studeras den multikulturella individens upplevelse av sjukdom eller ohälsa, förutsättningar för hälsa samt effekten av omvårdnad och behandlingar inom vården. Leininger aktualiserade transkulturell omvårdnad med hennes modell ”Cultural Care Diversity” på 50-talet, som syftade på att studera och

Transkulturell omvårdnad betyder enligt Jirwe (2008) sjuksköterskans kompetens att tillhandahålla kvalificerad vård som tillgodoser patientens kulturella behov. En god transkulturell omvårdnad visar på sjuksköterskors förmåga att ta hänsyn Vad betyder TNS? TNS står för Transkulturell omvårdnad samhälle.


Job websites

omvårdnad (Leininger, 1995, s. 109). Transkulturell omvårdnad betyder enligt Jirwe (2008) sjuksköterskans kompetens att tillhandahålla kvalificerad vård som tillgodoser patientens kulturella behov. En god transkulturell omvårdnad visar på sjuksköterskors förmåga att ta hänsyn

Det betyder att sjuksköterskan har ett holistiskt och lyhört förhållningssätt och uppmärksammar patientens kulturella bakgrund. Ordbok: 'transkulturell' Hittade följande förklaring(ar) till vad transkulturell betyder: som sträcker sig över kulturella gränser transkulturell omvårdnad är en viktig nyckel för att ge holistisk vård. Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell palliativ vård.