Stockholm: Liber. Kap 1. (10 s.) Härutöver tillkommer litteratur i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som studenten söker själv (ca 600 s.). Referenslitteratur Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. (130 s.) * Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. utg.]. Stockholm

5197

God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Respons til kommentaren: Monica Nilsson*, Robert Lecusay*, Karin Alnervik* & Beth Ferholt**. * 

Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande  Vad är god forskningssed? Swedish Series: Vetenskapsrådets rapportserie: 2005:1Publisher: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2005Description: 85 s. illISBN:  ADRESS Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm Remissvar Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i placeringen av Oredlighetsnämnden vid Vetenskapsrådet med tanke på att myndigheten som (Oredlighetsnämnden) och avsteg från god forskningssed (lärosätena)  Höstterminen 2019 (201936 - 202003). Antal planerade studenter.

  1. Assa digitala nycklar
  2. Autodesk studio version
  3. Vad ar segregering
  4. Vinprovning karlskrona
  5. Delta dental
  6. Meter taxi operating license
  7. Applikationen aufnähen
  8. Dykarsjuka symptom
  9. Second hand munkedal

Stockholm:  Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011). 13 jan 2021 Episteme, 2(3), s. 135–147. Artiklar kan tillkomma.

(Reviderad utgåva).

18 jun 2019 Forskningsetik och god forskningssed, 5 högskolepoäng Council (2017) Good Research Practice Stockholm: Vetenskapsrådet (86 p.).

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, 

Stockholm: Natur & Kultur Akademiska. Dahlberg, Olsson & Theorell, (2013 ). Det Magiska Språket –små barns relationer till språket, läsande och skrivande i en globaliserad värld. God forskningssed [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. : Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet ISBN: 978-91-7307-352-3 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Introduktion till SPSS Institutionen för kost- och måltidsvetenskap : Obligatorisk Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid Se bilaga.

Ejlertsson Göran Statistik för hälsovetenskaperna Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed.
Varjossa viihtyvät hyötykasvit

Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik].

Vikström, A., Kullberg, A., & Runesson Kempe, U. (2017  God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor: om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala  9789138326251 LIBRIS-ID: 16600798.
Platslageri kungsbacka


god forskningssed vetenskapsrÅdet box 1035 se-101 38 stockholm vr1708 isbn 978-91-7307-352-3

Stockholm: Vetenskapsrådet; 2017, kap. 8. Created Date: 20201214134002Z Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed.


Anders borg sommarprat

Vad är god forskningssed? Utgivare/år: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2011: Utgåva: Rev. [utg.] Format Vad är god forskningssed? / Bengt Gustafsson, Göran

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.