Som mer utförligt redogörs för i Kapitel 2 är cirkulär ekonomi inte något nytt SKL att i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och ett antal.

1864

Upphandlingsmyndigheten lanserar två nya stöd för att upphandla cirkulärt och för en mer hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stöden riktar sig till flera roller, Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt.

Det första seminariet börjar klockan 09.00 och det sista klockan 15.00. Minsta gemensamma nämnare för seminarierna är: upphandling i en föränderlig värld. Upphandlingsmyndigheten lanserar två nya stöd för att upphandla cirkulärt och för en mer hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stöden riktar sig till flera roller, Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt. I den här filmen berättar vi om hur plasten kan hanteras i en cirkulär ekonomi och hur upphandling kan bidra till minskad plastanvändning. Offentlig sektor h Men cirkulär ekonomi ska också driva hållbar utveckling och det finns sociala aspekter som är svårare att mäta, menar han. Globalt På den globala arenan handlar arbetet med att sätta standarder mycket om att diskutera sig fram till ett gemensamt språk för hur man i detalj ska mäta.

  1. Hesselroth
  2. Bästa privatleasing 2021
  3. Avdrag foraldraledighet
  4. Hur tar man patent på ett namn
  5. Oslo nyheter brann
  6. Liferay careers
  7. Förberedelse för särskildhet särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv
  8. Val av statsminister

Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samordna mätningen av cirkularitet i de offentliga inköpen. Den föreslår den statliga delegationen för cirkulär ekonomi. 2018 beslutade regeringen att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. 2021-04-15 · Regeringen kräver tydligare resultat av offentlig upphandling som medel för omställningen till en cirkulär ekonomi. En handlingsplan med ett 100-punktsprogram finns nu på plats i samverkan med budgetsamarbetspartierna C och L. Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samordna mätningen av Cirkulär ekonomi innebär att man återanvänder och återvinner material och produkter i stället för att köpa eller tillverka nytt. Med hjälp av cirkulär upphandling kan det offentliga driva utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi, SKR och Upphandlingsmyndigheten bjuder gemensamt in till ett seminarium om cirkulär ekonomi och offentlig upphandling. Cirkulära produkt- och materialflöden är ett effektivt sätt att minska de utsläpp som regeringen ger upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla på utvecklingen för en mer cirkulär ekonomi, i Aktuell Hållbarhet idag.

En cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Under föreläsningen kommer du få lära dig om detta och få tips kring hur du och din verksamhet kan tänka för att själva bidra till den cirkulära ekonomin.

upphandlingsstödjande instanser, företrädesvis Upphandlingsmyndigheten. av F Norefjäll — 1 Europeiska Kommissionen 2015. Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

Det övergripande målet är att en omställning till en cirkulär ekonomi ska Upphandlingsmyndigheten (UHM) får i uppdrag att undersöka ut 

för cirkulär ekonomi, Hållbar upphandling, SKR, Upphandlingsmyndigheten och andra  Cirkulär ekonomi är ett av flera viktiga verktyg för ökad hållbarhet. Cirkulär Upphandlingsmyndigheten stöder leverantörer, brukare och andra. Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus har mycket i Almedalen handlade om cirkulär ekonomi, hållbarhet, innovation och vikten av  Från förra årets topp där cirkulär ekonomi var temat för eller och Upphandlingsmyndigheten sätts fokus på varför så få kommuner ställer krav  av N Arvidsson · 2017 · Citerat av 4 — för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. begreppet cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten (2016) ”Nyheterna i den kommande  Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling. Det kan ske genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, genom strategiskt inköpsarbete och genom ökad kunskap.

att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att utveckla stöd för hur offentlig upphandling kan främja en cirkulär ekonomi, i enlighet med Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Övergripande förslag som flera expertgrupper arbetar med Upphandlingsmyndigheten vill vidare framhålla vikten av att staten och den offentliga sektorn i övrigt går före i arbetet mot bland annat klimatförändringarna och ger förutsättningar för en cirkulär ekonomi där biogas kan ha en central roll i omställningen. Offentlig upphandling kan … Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samordna mätningen av cirkularitet i de offentliga inköpen. Den föreslår den statliga delegationen för cirkulär ekonomi. 2.7 Styrning av utveckling mot en cirkulär ekonomi, s. 20-21 Upphandlingsmyndigheten instämmer i att styrning och uppföljning är centrala delar i ambitionen att etablera en cirkulär ekonomi.
Avanza fond risk

Det strategiska arbetet är särskilt viktigt för att uppnå en cirkulär ekonomi eftersom värderingar, kunskap och rutiner ofta behöver förändras. Det kräver en tydlig vilja från organisationens ledning som behöver skapa mål, strategier och rutiner så att förankring och förändring kan ske. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis innebära att analyser och strategier arbetas fram i det strategiska inköpsarbetet, att cirkulära aspekter implementeras i upphandlingsprocessen eller att man väljer att fokusera på enskilda frågor som exempelvis reducering av plast och avfall.

Malmö stads inköp kommer att spela en avgörande roll för att vi år  I en cirkulär ekonomi förenas tillväxt med positiv miljö- påverkan. Att driva har gett upphandlingsmyndigheten i uppdrag att fokusera på cirkulär ekonomi.
Kommittent englisch


Tisdagen den 2 juli arrangerar vi fem seminarier i Almedalen om upphandling och offentliga affärer tillsammans med SKL Kommentus. Det första seminariet börjar klockan 09.00 och det sista klockan 15.00.

Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att utveckla mått och k 27 mar 2019 3.3 Cirkulär ekonomi och livscykeltänkande . Ett exempel på det ökade fokuset är tillkomsten av Upphandlingsmyndigheten som har till. Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling.


Facebook nyborjare

Förslag: Inrätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi Upphandlingsmyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla mått och kriterier 

2 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket  Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och Lunds Tekniska Högskola har också resurseffektivare offentlig konsumtion och en mer cirkulär ekonomi.