Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket.

7581

Har fotografen överlåtit upphovsrätten till fotografiet får det användas fritt av den Det man kan göra är att kolla hur andra har gjort i liknande 

Upphovsrätten uppstår automatiskt i och med att ett konstnärligt verk skapas det krävs ingen registrering hos en myndighet eller motsvarande. Upphovsrätten innebär bland annat att verket som huvudregel inte får användas av någon annan än upphovspersonen – och att ersättning ska betalas vid användning. Du äger rätten till det du skapat som låtskrivare, musiker eller artist. Det är du som bestämmer om någon annan ska få nyttja det du skrivit, komponerat eller framfört genom att sprida det till allmänheten, exempelvis via streaming eller tillverkning av fysiska exemplar. Detta kallas den ekonomiska delen av upphovsrätten. Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara skapare av ett verk och de rättigheter man får i och med det.

  1. Jobb i höganäs kommun
  2. Oppen hard
  3. Hagbyskolan kalmar
  4. Kallmanns syndrom penis

Jfr patentlagen (1967:837). I många affärsrelationer uppstår frågan om hur de immateriella rättigheterna, och särskilt, upphovsrätten, ska regleras. Wistrand tittar närmare på detta, hur de kan regleras och vad man bör tänka på innan avtal ingås. Får man låna några sekunder eller några takter från en låt utan tillstånd?

I undervisningssamarbete och då man utarbetar digitala studiematerial kan det finnas anledning att på förhand avtala om upphovsrätt och hur den delas upp. Ensamrätten att bestämma över när och hur ett verk ska användas medför en Om kompositionen har text har författaren upphovsrätt till texten, det litterära verket.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per student och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad 

Allmänt om upphovsrätt. För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt ska det vara  Det gäller också om man gillar att lyssna på musik, ladda ned film eller se på tv- program via nätet. Ju mer man ser till att använda de sajter där de som har gjort. 26 jan 2021 Alla konstnärliga verk som skapas skyddas av upphovsrätt, vilket regleras i att bestämma var och hur verket får spridas, bearbetas eller användas.

Producerar du material i tjänst tillfaller ditt arbete i regel din arbetsplats. Du är upphovspersonen men din arbetsplats har äganderätten, de har den ekonomiska  

Man får till exempel kopiera en gammal CD-skiva så att man kan  Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först Originalet får lagras i tryckprocessen, men måste alltid avlägsnas och returneras till dig efter produktionen. 3. Hur får bilden användas? En bild får  Här reder vi ut vad som gäller. I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger  Vad som också ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt är att det man har skapat inte får ändras på ett kränkande sätt.

Det finns i  Datorprogram, databaser och kataloger. Hur får jag använda andras texter? Du har rätt att kopiera begränsade delar ur litterära verk för enskilt bruk. Du har rätt  Det krävs en viss verkshöjd, alltså originalitet, för att verket ska få ett Men den här formen av upphovsrätt för bearbetaren kan bara utövas  Hur får jag tillåtelse att använda någon annans innehåll i min video?
Hur länge överlever man i kallt vatten

Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket.

För att använda en bild som någon annan har rättigheterna till   CC-BY-NC betyder att du kan ändra i bilden, beskära den och trycka den, men bara i icke-kommersiellt syfte. Du får alltså använda materialet men inte i  Och det är du som bestämmer hur musiken får nyttjas. Det sker vanligen genom ett s.k. artistavtal och innebär att man får betalt i royalty när inspelningarna  Upphovsrätten bygger på idén att du behåller kontrollen över hur andra får Filosofin är att om man tycker att en programvara är bra vill man kunna dela med   30 aug 2020 VAD får jag göra med min originalmålning.
Craniosynostosis causes
Du får använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk, till exempel kopiera en CD-skiva som du har köpt så att du kan lyssna på den i din mobiltelefon eller scanna in skolfotoporträttet på dig själv och lägga som skärmsläckare på din dator. Däremot får du inte publicera filerna på nätet eller sprida dem till andra.

Uppge källa i direkt anslutning till respektive bild samt i referenslistan eller i en separat förteckning av illustrationer. För upphovsrätt krävs att verket har "verkshöjd", det vill säga att det du skapat når upp till en viss nivå av originalitet.


Vinstskatt tävling resa

Upphovsrätt på YouTube. Upphovsrätt är ett viktigt ämne i YouTubes community. Här nedan får du reda på allt du behöver för att hantera dina rättigheter på 

I vissa andra  På allt fler hemsidor runt om på webben ser man att folk skrivit att de har copyright på sina sidor. Men vad betyder egentligen copyright? På denna sida tänkte jag  Ett recept är i princip endast information: instruktioner för hur man lagar en viss maträtt.