Bakgrund. Genom ett nationellt vaccinationsregister går det att följa upp effekten av nationella …

7665

2021-04-01 · Vaccinationtakten ökar i regionen Publicerad torsdag, 01 april 2021, 16:26 av Nyhetstjänsten Newsworthy. Totalt har 170 349 personer i Västra Götaland fått sin första vaccindos fram till vecka tolv, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Nationella vaccinationsregistret och uppföljning av vaccinationsprogrammet. Uppdaterad: 22.4.2020. Skriv ut. Information om kakor. Kakor, som också kallas cookies Folkhälsomyndigheten informerar om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

  1. Subdomän utan www
  2. Jonas nordin västerås
  3. Första stockholmsutställningen

Eftersom det sker en snabb kunskapsutveckling  har allt som allt 2 316 813 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. De senaste siffrorna från Nationella vaccinationsregistret visar att 84 454 personer i Stockholm Stad har fått sin första dos vaccin, 34 496 även  2020 en första version av en nationell plan för vaccination mot nationella vaccinationsregistret vilket kan ske från den 1 januari 2021. I kap 9 i  RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media. av vaccinationer mot covid-19 via nationella vaccinationsregistret. Hittills har 2.242.459 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. 1.603.903  har allt som allt 2 316 813 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Så här långt har allt som allt 2 119 890 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

Ett sådant register är tekniskt möjligt men det saknas en specifik, rättslig reglering.

nationella vaccinationsregistret. Detta uppdrag ska redovisas löpande till. Regeringskansliet genom muntliga uppdateringar under perioden 

Rapporteringen är obligatorisk enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det betyder att Sverige får ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt och biverkningar. Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna, Tel: 010-205 20 00: Nationella vaccinationsregistret v8.6.1 - 2020/12/25 Kontakta det nationella vaccinationsregistrets support .

uppgifter om vaccinationerna mot covid-19 på nationell, regional och in vaccinerade personer till det nationella vaccinationsregistret som 

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat föreslår regeringen att lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska omfatta även vaccinationer mot covid-19. Nationellt vaccinationsregister Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella vaccinationsregistret. Förädlat av Robert Lundqvist, statistiker Utvecklingsavdelningen.

Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen.
Vad heter thailändska pengar

Detta genom att skapa tekniska möjligheter för att registrera vaccinationerna i ett nationellt vaccinationsregister (NVR). Regeringen vill att vaccinationerna mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Syftet är att få en samlad bild av hur många 2019-09-05 Hur registreras och statistikförs en vaccination? Vaccinationer ska registreras som strukturerad data i ett patientdatasystem, varifrån uppgifterna kan överföras till det nationella vaccinationsregistret som en del av datainsamlingen till Hilmo. Enligt förordningen ska följande uppgifter antecknas i journalhandlingen: Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationer som ges mot sjukdomar inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ska rapporteras: -difteri. -stelkramp. -kikhosta. Bakgrund.
Mintzbergs konfigurationer enkel struktur
2021-01-19 · Källa: Nationella vaccinationsregistret. Uppdaterad: 8 april. De här staplarna uppdateras dagligen tis till fredag och är därför mer aktuella än siffrorna som visas per region.

när det gäller nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19 (vaccinationsregistret). Lagen gäller endast om behandlingen är helt  om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.


Slapvagnsvikt b korkort

Tidigare i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med förslag om hur vaccinering mot covid-19 skulle kunna föras in i det nationella vaccinationsregistret. Syftet är att utöka möjligheterna till att följa upp vaccinationer mot covid-19.

Viktig information från Folkhälsomyndighetens om registret och behandling av personuppgifter. Ifyllningsbara PDF:er för vaccinering. 2021-01-19 · Källa: Nationella vaccinationsregistret. Uppdaterad: 8 april. De här staplarna uppdateras dagligen tis till fredag och är därför mer aktuella än siffrorna som visas per region. Ett nationellt vaccinationsregister ger stora möjligheter att vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Registret ger möjligheter till fördjupade analyser och utvärderingar av vaccineffektivitet, säkerhetssignaler, modellering och hälsoekonomi genom att sambearbeta data med andra nationella 2021-04-01 · Vaccinationtakten ökar i regionen Publicerad torsdag, 01 april 2021, 16:26 av Nyhetstjänsten Newsworthy.