NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar Ta ett samlat grepp och analysera NIS och säkerhetsskydd på ett 

4568

en ny säkerhetsskyddslag och genomförandet av NIS-direktivet. Utredningen ska också hålla sig informerad om det arbete som bedrivs i utredningen om 

Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, … NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för Vi jobbar med exempelvis med följande regelverk och förordningar: FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030, ISO 2700X, NIST Cyber Security Framework, Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, ISO 22301, COBIT, COSO, ISO 31000, ISO 27005, SS 22304 och AML Några av våra tjänster NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här.

  1. Skatt ab 2021
  2. Kan man bli frisk från lunginflammation utan antibiotika
  3. Chartered accountants ireland
  4. Körkort moppebil
  5. Lokal tid england
  6. Hastpolo goteborg

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och gäller redan. – Vi måste se till att säkerhetsskyddslagen, cybersäkerhetsstrategin och NIS-direktivet fungerar som kommunicerande kärl. Dagens avslutningstalare var Marcus Murray, Senior Security Advisor på TrueSec. En av företagets specialiteter är att simulera dataangrepp på bland annat banker. Energiproduktion och -distribution är en av många verksamheter som berörs av både GDPR och NIS-direktivet som införs i maj i år samt av nya Säkerhetsskyddslagen som införs 1 april 2019. Regelverken ställer krav på bland annat systematisk och riskbaserad analys samt förebyggande säkerhetsåtgärder.

Än så länge bara ett förslag till lag, en proposition, NIS-direktivet är ett exempel som blev gällande 2018 och säkerhetsskyddslagen som sedan 2019-04-01 är gällande. En annan åtgärd som kanske är den mest kända för gemene man är GDPR som syftar till en bättre hantering av personuppgifter.

7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet 15 7.1 NIS-direktivet 15 8 Sveriges säkerhet 16 9 Säkerhetskänslig verksamhet 17 9.1 Konsekvenskategorier 18 9.2 Konsekvensnivåer 18 9.3 Särskilt säkerhetskänslig verksamhet 19 10 Skyddsvärda uppgifter 20 10.1 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 20

1 § säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddet måste vara heltäckande vilket kan innebära ökade kostnader, mins-kad effektivitet och ökad administration. För att hitta en väl avvägd nivå ska verksam-hetsutövare därför göra en säkerhetsskydds-analys. Utifrån säkerhetsskyddsanalysen – En sådan inventering ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av Säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis Nis-direktivet. Om informationstillgångar eller it-system faller inom Säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut, säger Jakob Bundgaard.

NIS-direktivet – I skuggan av GDPR. Av Linda Kante-2017-06-12. 18. Dela. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica

MUM Compliance är experter på regelverksefterlevnad med fokus på styrning, ledning och risk inom våra huvudsakliga områden: finansiella regelverk, dataskydd och informationssäkerhet.

En av företagets specialiteter är att simulera dataangrepp på bland annat banker. GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet.
Skatt falkenbergs kommun

Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

I början på året lades propositionen (prop. 2017/18:89 ) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019.
Värdens farligaste djur
NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om Säkerhetsskydd innebär i korthet krav på berörda aktörer att företa 

Läs vägledning om säkerheten här. GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet.


Lamell fisk engelska

och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen reviderade Säkerhetsskyddslagen behovet av väl avvägda beslut i styrelser och företagsledningar.

» NIS-direktivet. » Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. GDPR (Dataskyddsförordningen) - Säkerhetsskyddslagen - ISO 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet  Säkerhetspolisens vägledning för Säkerhetsskydd som återfinns på Exempel: -Information enligt NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och SCADA-system av M Naarttijärvi · 2019 — Informationssäkerhet, rapporteringskrav, incidentrapportering, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, krisberedskapsförordningen, allmänna  Det har kommit många nya regelverk senaste året – GDPR, Nis-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och nu senast också EU:s cyberakt.