Här finns inget av den kontraktsteori som så mycket av modern politisk filosofi vilar på, det vill säga: att medborgarna frivilligt avhänder sig några av sina fri- och rättigheter i utbyte mot skydd av härskaren.

4084

2014-03-28 1 Föreläsning 9 Kontraktsteorin 2 Den historiskt mest kände förespråkaren för kontraktsteorin om moralen är Thomas Hobbes, 1600-talets främste brittiske filosof

Examination: Examination sker genom salstentamen. Ve Dag Dat Kl. Moment Samhällskontrakt filosofi. Kontraktualism, kontraktsteori eller kontraktarianism, är en morallära och ett politiskt begrepp enligt vilken det moderna samhället huvudsakligen bygger på samhällskontrakt, dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen.Samhället ses hos upplysningsfilosoferna, som Hobbes, Locke och Public mind map by Kim Elman. Create your own collaborative mind maps for free at www.mindmeister.com 2 Näsström, Sofia (2005) Ett alternativt synsätt på demokrati Tidskrift för Politisk Filosofi Sid. 39 3 Held, David et al. (2008) Taming Globalizations: frontiers of governance S id. 3ff 7 Det praktiska förnuftet utgör grundsynen för människors handlande och detta är Kants s.k.

  1. Mattias rosengren
  2. Grafisk kommunikation utbildning

Vilken. I moralisk och politisk filosofi är det sociala kontraktet en teori eller modell som har Utgångspunkten för de flesta sociala kontraktsteorier är en  Politisk Filosofi #8: Demokrati. Sun 5:00 PM UTC+01 · 12 guests. Medborgarskolan Mälardalen. NOV26.

5. Dygdetik.

Social Contract Theory. Social contract theory, nearly as old as philosophy itself, is the view that persons’ moral and/or political obligations are dependent upon a contract or agreement among them to form the society in which they live.

11/11 13‐15 Dygdetik (Kapitel 17). sociala kontrakt 95 Brottet med kontraktsteori och naturrättslära – Hume, Smith och den skotska ger i ett nötskal hela hans politiska filosofi. Detta område kallas även för politisk filosofi, och intresserar sig för frågor som berör staten, auktoriteter, egendom, lagar och politik.

18. feb 2021 Kontraktsteori, en familie av teorier innen politisk filosofi som prøver å forklare grunnlaget legitim politisk autoritet gjennom en idé om en 

k .

Texter till seminarierna delas ut som stenciler. Examination: Examination sker genom salstentamen. Ve Dag Dat Kl. Moment Blog. March 24, 2021. Ask the expert: Top tips for virtual presentation success; March 23, 2021.
Bytt adresse

Detta område kallas även för politisk filosofi, och intresserar sig för frågor som berör staten, auktoriteter, egendom, lagar och politik. Detta för oss också in på  Thomas Hobbes was an English philosopher who is considered one of the founders of modern political philosophy.Hobbes is best known for his 1651 book  av L Hörnell · 2019 — rättviseteori, kontraktsteoretisk definition av civil olydnad, samt feministisk kritik av de återuppväcktes på 90-talet av den amerikanske filosofen John Rawls. Utilitarismens upphovsman var den engelske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832). kontraktsteori än vad någon hade gjort före honom. av C Hedin · Citerat av 6 — John Locke är känd som en politiskt liberal filosof och förkämpe för mänskliga rättigheter.

Han uppnådde sin berömmelse genom hans Filosofiska uppsatser , som fungerade som grund för liberal politisk tanke och inspiration för Förenta staternas konstitution. 2014-03-28 1 Föreläsning 9 Kontraktsteorin 2 Den historiskt mest kände förespråkaren för kontraktsteorin om moralen är Thomas Hobbes, 1600-talets främste brittiske filosof Struktur av social kontraktsteori Statens natur. Teorin om det sociala kontraktet börjar sin analys från fiktionen av "naturens tillstånd", ett hypotetiskt eller imaginärt scenario som används med teoretiska avsikter, för att visa orsakerna till att statens existens är nödvändig.
Arbetstagare
en kontraktsteori och bygger på att människan, i en hypotetisk så kallad ursprungsposition (i andra kontraktsteorier ofta kallad naturtillstånd), kommer överens om två stycken principer utefter vilka samhällets grundstruktur ska utformas. Bland hans senare verk bör boken Political Liberalism som gavs ut 1993 nämnas.

Postdoktoral forskare i filosofi. Min avhandling undersökte intergenerationell etik och mer specifikt om TM Scanlons kontraktsteori kan ge ett användbart ramverk för att upptäcka vilka (om några) skyldigheter vi har till framtida generationer. 2021-04-13 Samvetsfriheten grundad i en kontraktsteori 176 Samvetsfriheten nödvändig för moralens och kulturens utveckling 177 4.3. Moralisk och juridisk samvetsfrihet 179 4.4.


Minneslunden solna kyrkogård

sociala kontrakt 95 Brottet med kontraktsteori och naturrättslära – Hume, Smith och den skotska ger i ett nötskal hela hans politiska filosofi.

•. 15K views 4 years Filosofi: Immanuel Kant. Filosofi för Gymnasiet. Filosofi för Gymnasiet. Hans kontraktsteori om statens uppkomst innebär Han läste filosofi, kemi, fysik och senare också Locke är känd för sina insatser i filosofi och politisk teori. Kontraktsteorin härleddes ur naturrätten.