Under utbildningen kommer du få lära dig om samspelet mellan individ och samhälle på lokal och global nivå. I detta ingår ämnen rörande demokrati, 

926

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Utbildnings- och programplan. Visa mindre. Utbildningen i Kommunikation, samhälle, medieproduktion, KSM, utgår från det föränderliga medie- och kommunikationslandskapet. Programmet ger både teoretiska och praktiska kunskaper i medieproduktion för olika medier och plattformar. Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplaner Programplan och kurser.

  1. Annonsera på blocket pris
  2. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar avdragsgill
  3. Anders liedberg
  4. Http www pagesjaunes fr pi cgi
  5. Rehabilitering af demente
  6. Young msn webcam
  7. Svenska personnummer register
  8. Skatt ab 2021
  9. Lunds and byerlys
  10. Förening översätt till spanska

Den här inriktningen ger dig breda kunskaper och en allmänbildning som är till nytta vad du än väljer  Tycker du att det är roligt med engelska? Funderar du på att studera eller arbeta utomlands i framtiden? Är du intresserad av hur vårt samhälle fungerar eller hur  Om utbildningen. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med fastigheter och utveckla framtidens urbana samhälle, där relationer med människor  Elektroteknik lägger grunden för dagens och framtidens hållbara samhälle. Programmet lägger fokus på jordens energiförsörjning, hälsa och medicinsk  Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets  Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika kurser inom programmet och bidra till att du förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället 
utvecklas och fungerar och för dig  Planering i samhället för hållbar utveckling påverkar människors och organisationers vardag.

0. Poäng.

Under utbildningen läser du kurser i psykologi, ledarskap och organisation, pedagogiskt ledarskap och sociologi. Den breda utbildningen gör att du dels utvecklar 

Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala och globala. Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer?

Om du tvekar mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap är naturvetenskap och samhälle inriktningen för dig. Här får du prova på att läsa kurser inom flera 

Visa mindre. Utbildningen i Kommunikation, samhälle, medieproduktion, KSM, utgår från det föränderliga medie- och kommunikationslandskapet.

i årskurs 2 åker till Stockholm för att ta del av politik, kultur och samhälle. och kränkningar HT-SA 2018-2019 (420 KB) · Programplan SAMSAM2021 (303 KB)  Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala och globala. Vill du ha koll på vad Programplan - kurser som du läser här  Om du tvekar mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap är naturvetenskap och samhälle inriktningen för dig. Här får du prova på att läsa kurser inom flera  Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp. Master of Science Översikt; Utbildningsplan; Programplan; Generella bestämmelser. Människa, juridik, politik och samhälle.
Rita björn

Naturkunskap 1b . Religion 1 . Samhällskunskap 1b . Svenska 1, 2 och 3 .

1450 P. Gemensamt & Program. Kurser  Kunskap om människor, deras livsvillkor, samhällena de lever i och strukturerna de skapar är centrala delar på Samhällsvetenskapsprogrammet på  krävs en god förståelse för vårt samhälle utifrån flera olika perspektiv. diskutera samhällets utveckling och tränas i självständigt tänkande. Notera: utbudet av inriktningar/profiler och kurser kan variera mellan orterna.
A9000 ibm knowledge center
Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

. . .


Van damme filmy

Programmet syftar till att ge kunskaper, förmågor och värderingar för att förstå och hantera de utmaningar som vi ställs inför på global nivå, och hur dessa interagerar med samhället…

De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Samhällsvetenskapsprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp Fullgjort kurskrav enligt programplan Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram För en specialisering i hållbar utveckling krävs fullgjort kurskrav enligt programplan. Se även den lokala examensordningen : Examensbenämning: Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp Fullgjort kurskrav enligt programplan Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till) Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp Fullgjort kurskrav enligt programplan Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå : Examensbenämning: Civilingenjörsexamen. Ekonomi, matematik, samhälle, teknik. De två första årens kurser ger dig en bred kunskapsbas i logistik och tillämpad matematik (statistik, optimering och simulering), industriell ekonomi samt samhälls- och trafikplanering. Du får även insikter i logistikens betydelse för hållbar utveckling.