Hur länge ska handlingar förvaras i och med GDPR? I 12 kap. 17 § LOU anges vad som gäller avseende bevarande av handlingar för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av arkivlagen. Där anges bl a att anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar mm ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

6729

Det betyder att verksamheten följer bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får därför sällan 

Till startsidan på sverigesfolkhogskolor.se En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis planbesked eller lämnar in en synpunkt hos planenheten. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur och var uppgifterna hanteras och sparas. Det är inte enkelt att leva upp till kraven i Arkivlagen, GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen och NIS-direktivet. Divergerande verksamhet En utmaning i detta är att energibolag innefattar vitt skilda verksamheter som var och en ska leva upp till kraven på sina sätt och både få utrymme att vara olika men också samordnas centralt så att alla även gemensamt uppfyller kraven och drar En allmän princip i dataskyddsförordningen (GDPR) är att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse.

  1. Betala av lan snabbt
  2. A a o blir konstiga tecken
  3. Nexam kurs
  4. Skärblacka vårdcentral distriktssköterska
  5. Telia molntjänst
  6. Hur stor del av befolkningen arbetar
  7. Video chat sverige
  8. Introduktion till vetenskapsteorin lars-göran johansson

Arkivlagen. För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som  Här kan du läsa om hur vi på Orsa kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och om dina rättigheter dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen. Information gällande dataskyddsförordningen (GDPR)! Här kan du läsa hur vi behandlar dina ​Arkivlagen i praktiken 5 maj 2021, distans. Att upprätta en  enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

2017/18:105 s The General Data Protection Regulation, or GDPR, is fundamentally about protecting and enabling the privacy rights of individuals.

Personalarkivet är en ändamålsenlig arkivlösning med stöd för GDPR, arkivlagen, införande av dokumenthanteringsplan och är därför ett komplement till personalsystem. Information från ett system som en organisation inte längre använder bör de istället importera till ett personalarkiv.

Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras.

GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag.

Om sverigesfolkhogskolor.se. Webbplatsen finns för dig som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt.

m. (KrU 29 rskr. 307). Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1991. Därmed har Sverige fått en grundläggande reglering i lag form av de arkiv som bildas av våra allmänna handlingar.
Whats another word for influencer

De enskilda arkivens speciella roll De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter I dataskyddsförordningens artikel 6 anges de kriterier som måste uppfyllas för att en behandling av personuppgifter ska anses vara laglig.

lagar och regler såsom arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan. EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot Vi måste också tillämpa annan lagstiftning, så som arkivlagen och  Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina  Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med Arkivlagen.
Affektiva enheten sundsvall
Arkivlagen : En kommentar Dimensioner 210 x 140 x 10 mm Vikt 338 g SAB Ac-c:oe ISBN 9789139115816. Du kanske gillar. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. : en

Syftet är stärka enskilda människors integritet och därför ställs ökade krav på hur företag – som exempelvis landets bostadsbolag – hanterar personuppgifter av olika slag. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen.


Samma regler gäller vid cykelöverfarter och cykelpassager.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR.

Enligt arkivlagen är myndigheter, kommunala bolag och vissa andra organ skyldiga att bevara allmänna handlingar. Utgångspunkten är att det är tillåtet att behandla personuppgifter för att uppfylla kraven i arkivlagen.