nätverk. Därigenom har mötesplatser och fritidsaktiviteter ett kompensatoriskt uppdrag som kan ge unga förutsättningar till en stärkande och positiv identitetsutveckling. Ungdomsåren kan vara en sårbar tid, där fritiden kan innehålla vissa riskfaktorer för unga.

3060

3 feb. 2021 — Skolans kompensatoriska uppdrag: I utbildningen ska hänsyn tas till barns kompensatoriskt och satsat mer av bidraget på huvudmän, skolor 

Sida 2; Original Fritidshemmet har även, likt skolan, ett kompensatoriskt uppdrag. 30 aug. 2018 — fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling  Skolan arbetar aktivt för att jämställdhet, är normkritisk och har ett kompensatoriskt uppdrag. Läraren har förutsättningar att ge det stöd som krävs för att eleverna  Framtidens fritidshem – uppdrag, strategi och handling med grundskolan; Fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag – hur ska det tolkas? 31 mars 2015 — För jag blir tokig på den fullständigt orimliga förväntan som ligger på skolans kompensatoriska uppdrag om vi inte i samma andetag faktiskt  26 juni 2020 — Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning?

  1. Uppgifter bild
  2. Äldres hälsa ett sjukgymnastiskt perspektiv
  3. Polarbrod sarek
  4. Sms i gmail
  5. Flen invanare
  6. Parkeringstid inom parentes

Påfallande är att för stor del av eleverna lyckas man inte med uppdragen. Huvudmän och skolor har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå skolframgång i sin gymnasieutbildning är det avgörande att huvudmannen har ett gott arbete för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. När alla kan göra en klassresa så finns väl inte klassamhället längre? Skolans kompensatoriska uppdrag står jag till 100% bakom. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller förutsättningar elverna har – skolan ska backa upp så att de ska kunna utvecklas och nå målen som skolan satt upp.

Mitt kompensatoriska uppdrag ser ungefär likadant ut. Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket innebär att skolan med extra ska stöd kompensera elever som kommer från familjer utan studievana.

27 jan 2019 Därför har skolan fått ett kompensatoriskt uppdrag; att anpassa undervisningen och kompensera för olika elevers skilda förutsättningar – så att 

Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer.

28 nov. 2019 — Låg kunskap om det kompensatoriska uppdraget i kombination med låg 66 procent inte vet vad skolans kompensatoriska uppdrag innebär.

Skolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. När det kommer till studieteknik kommer eleverna väldigt olika rustade hemifrån. Att som lärare göra vad man kan för att utjämna denna skillnad torde vara ett av våra viktigaste uppdrag: Vill du mätta en annan för en dag, ge hen en fisk.

Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag handlar därmed om att skapa förutsättningar för att alla elever når målen med utbildningen. politikområden. Vuxenutbildningen har ett kompensatoriskt uppdrag och ska erbjuda individer en andra chans och möjliggöra personlig utveckling, men bör också kunna fungera som ett kraftfullt verktyg bland annat för att öka individens jobbchanser, bidra till arbetslivets kompetensförsörjning och stödja nyanländas etablering. Uppdraget hamnar på personell nivå utan något större stöd i strukturen. Därför blir samarbetet mest en effekt av personkemi, inte en allians av verksamheternas övergripande syften.
Utländska namn och efternamn

Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga från en läsare. Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter SundSkolans ska enligt Skollagens portalparagraf främja alla elevers utveckling och l En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet.

Skolans kompensatoriska uppdrag står jag till 100% bakom. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller förutsättningar elverna har – skolan ska backa upp så att de ska kunna utvecklas och nå målen som skolan satt upp.
Lundellska skolan matsedel


för 7 dagar sedan — som gärna pratar om om skolans kompensatoriska uppdrag som den som Almega, ser etiska problem med ett kompensatoriskt skolsystem.

Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag. Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.


Gymnasieskolor i växjö

Vad gäller det kompensatoriska uppdraget är utvecklingen mycketnegativ. Påfallande är att för stor del av eleverna lyckas man inte med uppdragen.

Huvudmän och skolor har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå skolframgång i sin gymnasieutbildning är det avgörande att huvudmannen har ett gott arbete för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. Att nu själva skollagens formuleringar kan innebära begränsningar i elevers rätt till stöd, skapar ett tydligt och helt onödigt underläge. Skolans kompensatoriska uppdrag bör förtydligas i skollagen för att undanröja tolkningsutrymmen. 2021-04-07 En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären. Vad gäller det kompensatoriska uppdraget är utvecklingen mycketnegativ.