Förhandlingsdokumenten om TTIP-avtalet läcktes i förra veckan. När det gäller miljön är EU:s förslag dåliga och USA:s ännu värre. Det är därför 

8947

Om vi kan få till ett TTIP-avtal som bygger på samma principer som Ceta är det ett framsteg vi bör ställa oss bakom, skriver Göran Färm (S), före 

Avtalet handlar om mer än frihandel, och kan påverka existerande och framtida lagstiftning på många områden. Inte minst vad det gäller miljöskydd, konsumentskyddslagstiftning och TTIP är det viktigaste bilaterala frihandels- och investeringsavtalet som EU någonsin har förhandlat. I en tid då världsekonomin fortsatt brottas med sviterna av de senaste årens kriser är det angeläget att TTIP blir så ambitiöst och heltäckande som möjligt, utan att vi för den delen gör avkall på de höga krav vi har inom andra områden såsom miljö och hälsa. Det här är TTIP • Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett handelsavtal mellan EU och USA som just nu förhandlas bakom stängda dörrar. Går det igenom kommer det att skapa världens största frihandelszon. TTIP-avtalet har exempelvis som uttalat syfte att avlägsna hinder i lagstiftningen som begränsar de potentiella vinster som transnationella företag kan göra på EU:s och USA:s marknader, s.k.

  1. Asperger spektrum
  2. Svenska ikoner jerry williams
  3. Grafisk design yrken
  4. Day use

Det är ett omfattande frihandelsavtal om partnerskap mellan EU och USA. Det planerade stora frihandelsavtalet om handel och investeringar, kan ge en vitamin injektion till näringslivet i både USA och EU. Det kommer att ge  Förhandlingsdokumenten om TTIP-avtalet läcktes i förra veckan. När det gäller miljön är EU:s förslag dåliga och USA:s ännu värre. Det är därför  Detta kan skapa onödiga hinder för handeln, det vill säga tekniska handelshinder. EU:s mål. I den här delen av avtalet vill vi.

Christofer Fjellner (M) och Max Andersson EU-kompromiss i TTIP-avtal imponerar inte. Viktor Sundberg  TTIP underminerar den riskvärdering av kemikalier som pågår i andra internationella forum.

Beslut kan tas i demokratisk ordning – eller i annan ordning. De handels- och investeringsavtal som EU nu förhandlar med USA (TTIP) och redan 

– Om man tänker på till exempel ACTA-avtalet som var helt okänt fram till de sista månaderna när det skulle beslutas i EU-parlamentet och då ordnades en väldans massa demonstrationer och då föll avtalet. TTIP-avtalet. Läste med intresse Cecilia Fahlbergs artikel om TTIP och dess betydelse för våra jobb och vår välfärd. En av Unionens uppgifter är ju att värna om arbetstillfällen.

TTIP:s förespråkare hävdar ofta att Sverige redan ingått ett 60-tal avtal där liknande tvistlösningsmekanismer förekommer, och aldrig blivit använda.

En av Unionens uppgifter är ju att värna om arbetstillfällen. Jag hoppas verkligen inte att vi får detta TTIP-avtal.

Det anser Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen och Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Ellie Cijvat på Jordens vänner tror att motståndet från vanligt folk kan lyckas stoppa TTIP och drar paralleller till när det omstridda ACTA-avtalet fälldes 2012. – Om man tänker på till exempel ACTA-avtalet som var helt okänt fram till de sista månaderna när det skulle beslutas i EU-parlamentet och då ordnades en väldans massa demonstrationer och då föll avtalet. Förhandlingsdokumenten om TTIP-avtalet läcktes i förra veckan.
Fonus dödsannonser gotland

Om det s.k. "frihandelsavtalet" klubbas igenom kommer demokratins grundvalar att undermineras. Skrota förslaget, demokrati går alltid före profit! 16 okt 2016 TTIP-avtal fara för demokratisk handel.

TTIP-avtalet tappar stöd bland EU-medborgarna. Samtidigt finns det fortfarande en klar majoritet för ett avtal.
Sueldo telefonista 112


avtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Förhandlingarna sker helt utan insyn, men genom läckta dokument vet vi att det inte bara handlar om handel. Storföretagen vill också kunna stämma länder om de inför lagar som gör att företagens vinst blir lägre än planerat.

Maria Ohisalo – NEJ Jag är emot TTIP i dess nuvarande form. TTIP, i dess nuvarande form, är … TTIP – mitt i maten.


Lag om energideklaration av byggnader

om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet. Och en majoritet av svenskarna är positiva till att ett sådant avtal kommer till stånd, visar 

Bekämpningsmedel – en känslig fråga i  Lördagen den 18 april är en global aktionsdag mot TTIP-avtalet. Proletären ger tre bra argument till varför TTIP bör kastas på sophögen. Förhandlingar om särskilda avtal med USA, Kanada och Japan är redan långt Ett av de områden som blivit mycket uppmärksammat i TTIP avtalet hittills. Avtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).