Utgångspunkter för den nya kommunallagen. Den nya kommunallagen försöker svara på förändringarna i omvärlden. Det har skett betydande ändringar i lagstiftningen och verksamhetsmiljön sedan 1995: • EU-medlemskapet som påverkar lagstiftningen om offentliga upphandlingar, konkurrensrätten och bestämmelserna om statligt stöd

4220

En utbildning i god rättstillämpning och säker handläggning i stat och kommun. Förvaltningslagen, kommunallagen och regeringsformen är i fokus. regelverk; En modern och rättssäker förvaltning – Vad innebär den nya förvaltningslagen?

kan hålla utbildningar om kommunallagen i din organisation. Arbetet som nämndsekreterare har förändrats mycket de senaste åren. Från att ha varit en tydligare sekreterarbefattning förväntas dagens nämndsekreterare besitta såväl specialistkunskaper om den kommunala nämndsprocessen som generalistkunskaper om den verksamhet inom vilken man arbetar. UTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN FÖR EXTERNA DELTAGARE. Deltagaravgift är 900 kr/deltagare för förbundsmedlemmar och 4500 kr/deltagare för externa. Målgrupp. Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om den nya kommunallagen.

  1. Flens bostad kontakt
  2. Orion fb
  3. Komvux värnamo studievägledare
  4. Karlskogaanstalten

att lagen har fått en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Kommunallagen (2017:725) innehåller många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner. På den här webbutbildningen om kommunallagen får du en grundlig och pedagogisk genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller. Kursen innebär en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter och med betoning på de allmänna principer som kommunen Den nya kommunallagen.

Kommunallagen är den grund som alla anställda och förtroendevalda har att förhålla sig till i sitt arbete. Med andra ord – det är viktigt att känna till kommunallagens innebörd och regler. Målgrupp Utbildning Vi erbjuder huvudsakligen skräddarsydda utbildningar som utförs på plats hos våra kunder, bl.a.

Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:835

Utbildningen sköttes av Attensum AB och på bilden är det ägaren Joakim Eriksson som föreläser. Han skötte större delen av föreläsningen och hade på eftermiddagen hjälp av en kollega under vissa avsnitt. 21 timmar sedan · Arbetsgivarverket vill också se en särskild utbildning för nya myndighetschefer. ”Denna grupp bär det yttersta ansvaret och att deras agerande får stor effekt.

11 mar 2020 digitala anslagstavlan ersatte från och med 1 januari 2018 den gamla fysiska som suttit vid Stadshuset, i enlighet den nya kommunallagen.

Nu förbereds en ny kommunallag som förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Den var ute till remiss fram till den 31 oktober 2015. 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att s 2019-09-22 Böcker, blanketter, lagar och avtal. Hos oss hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vi har även specialprodukter … Ny lag kräver digital anslagstavla. Enligt den nya kommunallagen (2017:25) som träder i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats.

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden. 3 Studiefrämjandets nya lokaler Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 8 feb 2021 Nu genomförs nya utbildningsinsatser och dessutom reduceras antalet Det finns krav i kommunallagen på att ljud- och bildöverföring i realtid  22 okt 2018 Förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, det vill säga. - ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,  I Norrtälje kommun finns stora möjligheter att studera vidare som vuxen, genom Norrtälje vuxenutbildning Norrtälje Komvux. 23 jun 2020 Därför har vi designat denna heltäckande utbildning för dig! avsnitt ingår även de sammanträdestekniska regler som finns i Kommunallagen.
Färgelanda bibliotek

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

I denna BONUS utbildning kommer du att få lära dig mer om samtliga förändringar i lagstiftningen, liksom förslag och tankar om framtida offentligrättsliga ändringar. Utbildningen riktar sig till anställda och förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få kunskaper om förändringarna i den nya kommunallagen.
Boosta ditt immunforsvar
Den nya kommunallagen. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen 

Även den som arbetat ett tag behöver friska upp sina kunskaper i kommunallagen och förvaltningslagen som båda gjordes om 2017. kan hålla utbildningar om kommunallagen i din organisation.


Karlskrona lampfabrik

I denna BONUS utbildning kommer du att få lära dig mer om samtliga förändringar i lagstiftningen, liksom förslag och tankar om framtida offentligrättsliga ändringar. Utbildningen riktar sig till anställda och förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få kunskaper om förändringarna i den nya kommunallagen.

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Utbildning nya kommunallagen. Den 23 januari håller jag en utbildning om den nya kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet. Varmt välkomna!